Allround Schilderswerk voor particulieren en bedrijven!

Houtrot reparatie

Bazilio Painting herkent u aan vakbekwaamheid, gedreven en ervaren personeel, gegarandeerde kwaliteit, flexibiliteit en het nakomen van afspraken.

Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van uw woning. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk.

Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen, liggende delen en verbindingen. U kunt vergevorderde houtrot vaak zelf wel herkennen.

Let hierbij op de volgende kenmerken:

• Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan
• Barsten in de verflaag, lokale holten en indeuking in de lengterichting van het hout
• Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout
• Het loslaten van delen van het hout.

Om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak een geoefend oog nodig. Na een goede inspectie en vastgestelde houtrot,volgt de houtrot reparatie. Eerst wordt het rotte hout weggehaald tot aan het nog gezonde hout. Hierbij is het uiteraard belangrijk om te zien waar het hout aangetast is, en waar het echt gezonde hout begint. Vaak is het voor een houtrot behandeling niet nodig om al het hout te vervangen, het vakkundig uitfrezen van het rotte hout kan al voldoende zijn. Het is hierbij van belang dat de reparatieplekken goed schoon en stofvrij worden gemaakt.

Hierna wordt de reparatieplek behandeld met DryFixPrimer. Dit twee componenten product is speciaal bedoeld voor het impregneren, hechten en afsluiten van het kale hout. Bij het verwerken van de primer is het noodzakelijk om beschermende handschoenen te gebruiken. Na ongeveer 20 minuten tot maximaal 2 uur kan de reparatie met RepareCare (DryFlex) 1, 4 of 16 plaatsvinden. Met behulp van een doseerapparaat worden de juiste volume hoeveelheden gedoseerd. Hierna worden beide componenten tot een homogene massa gemengd. De vul massa is goed met een plamuurmes of spatel te bewerken. Na de door harding, afhankelijk van product 1,4 of 16, kan de reparatieplek worden geschuurd. Het gerepareerde oppervlak is met een schuurmachine goed vlak en strak te schuren. Als het geschuurde werk schoon en stofvrij is gemaakt, wordt het met de rest van het schilderwerk met een volwaardig verfsysteem geschilderd.

Bazilio Painting zorgt voor onzichtbare reparaties. Gerepareerde onderdelen blijven, mits regelmatig onderhouden, als nieuw. Mocht een aangetast raam, deur of kozijn niet meer te redden zijn, dan zorgen wij voor een vakkundige vervanging van desbetreffend onderdeel. Wij geven u altijd een eerlijk en realistisch advies over wat wel of niet moet worden vervangen.

Gerealiseerde projecten

Binnenkort verschijnen hier de projecten van Bazilio Painting.